เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

             หลาย ๆ คนคงรู้จักคำว่า "ชง" ว่ามีความหมายอย่างไรตามหลักโหราศาสตร์ จีน แต่น้อยคนนักที่จะรู้จัก "ฮะ" ซึ่งหมายถึง การประสานกัน ซึ่งก่อให้เกิดการเสริมสร้าง เกื้อกูล เพิ่มพูน การส่งเสริม หรือสมพงษ์กัน ตรงกันข้ามกับ ชง อย่างสิ้นเชิง วันนี้ กระปุกดอทคอม จะพาไปรู้จักกับ หลักฮะ กัน

             โดยทั่วไป คนมักจะให้ความสำคัญกับหลัก "ปีชง" มากว่า "ปีฮะ" เนื่องมาจาก คนจะนิยมไปไหว้เจ้าเพื่อขจัดปัดเป่า สิ่งที่ไม่ดี หรือไปแก้ชง มากกว่าที่จะมาดูว่า ปีนักษัตร ไหน เป็นคู่ฮะของเราโดย หลักฮะ นั้น มีด้วยกัน 3 แบบ คือ สมพงษ์แบบเนื้อคู่, สมพงษ์แบบคู่มิตรสหาย และสมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่ ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

      ปีชวด

           สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ ฉลู

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ มะโรง, วอก

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่ มะเส็ง, ระกา


      ปีฉลู

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ ชวด

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ มะเส็ง, ระกา

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ มะโรง, วอก


      ปีขาล

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ กุน

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ มะเมีย, จอ

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ เถาะ, มะแม


      ปีเถาะ

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ จอ

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ มะแม, กุน

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ ขาล, มะเมีย


      ปีมะโรง

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ ระกา

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ ชวด, วอก

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ ฉลุ, มะเส็ง


      ปีมะเส็ง

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ วอก

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ ฉลู, ระกา

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ ชวด, มะโรง


      ปีมะเมีย

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ มะแม

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ ขาล, จอ

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ เถาะ, กุน


      ปีมะแม

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ มะเมีย

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ เถาะ, กุน

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ ขาล, จอ


      ปีวอก

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ มะเส็ง

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ ชวด, มะโรง

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ ฉลู, ระกา


      ปีระกา

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ มะโรง

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ ฉลู, มะเส็ง

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ ชวด, วอก


      ปีจอ

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ เถาะ

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ ขาล, มะเมีย

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ มะแม, กุน


      ปีกุน

          สมพงษ์แบบเนื้อคู่กับ ขาล

          สมพงษ์แบบคู่มิตรสหายกับ เถาะ, มะแม

          สมพงษ์แบบคู่รักคู่ใคร่กับ มะเมีย, จอ


          ซึ่งตามหลักที่ถูกต้องอย่างแท้จริงแล้ว ต้องดูจาก 4 หลักคือ หลักปี, หลักเดือน, หลักวัน และยาม เรียกว่า "โป๊ยหยี่สี่เถี่ยว" แต่เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจของคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าว จึงได้จำแนกปีไว้ดังข้างต้น...

 

 

ที่มา : Kapook