ที่มา : สยามรัฐ 

 

การล้างฝากระป๋องเครื่องดื่มก่อนบริโภค สามารถช่วยลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคได้

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กล่าวถึงกรณีมีคำแนะนำให้ประชาชนทำความสะอาดเครื่องดื่มกระป๋องก่อนเปิดฝาดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคฉี่หนูซึ่งอาจมีฉี่หนูรดบนฝากระป๋องซึ่งมีผู้แสดงความเห็นว่าไม่สามารถติดเชื้อฉี่หนูได้นั้นว่า ยังขอยืนยันในคำแนะนำ โดยต้องการให้ประชาชนลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรค ด้วยการป้องกันซึ่งจะให้ผลดีต่อสุขภาพตนเองและครอบครัว

ด้าน สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย หน.กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาพิเศษ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในไทยที่ติดเชื้อโรคฉี่หนูจากการปนเปื้อนฉี่ของหนูบนฝากระป๋องเครื่องดื่ม จึงไม่ต้องตกใจหรือวิตกกังวล แต่เพื่อความสบายใจ ขอให้ล้างกระป๋องด้วยน้ำสะอาดก่อน

ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขฯ กล่าวว่า จริงๆ แล้วไม่ใช่จะเตือนเฉพาะบนฝากระป๋องเครื่องดื่มเท่านั้น อาหารที่วางค้างคืนไม่มีฝาปิดครอบ จานชามที่สะอาดแต่วางไว้นอกตู้ก็ตาม ซึ่งในทางสาธารณสุขจะต้องให้ประชาชนรู้ เข้าใจนำไปปฏิบัติ จนเป็นสุขนิสัยรักความสะอาด จึงจะมีผลลดเจ็บป่วยได้ทุกโรค

 

ที่มา : thaihealth