"อ้วน" ไม่ใช่แค่เรื่องดูดีหรือดูไม่ดี หากแต่เป็นเรื่องของ "สุขภาพ" มารู้จัก 10 วิธีง่ายๆ ลดความอ้วนได้สุขภาพดีกันค่ะ

 

ที่ผ่านมามีการรณรงค์กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจาก "สสส." ที่มุ่งเป้าหมายในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ล่าสุดก็มีข่าวจาก "ก.สาธารณสุข" (สธ.) ที่หันมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ได้ประกาศนโยบาย "ผู้บริหาร สธ. ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี" 10 ข้อ ดังนี้

1.ให้ผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

2. ดูแลตัวเองตามหลัก 3 อ. "อาหารออกกำลังกาย-อารมณ์" และ 2 ส. "สุรายาสูบ"

3.กินผักและผลไม้ทุกมื้อ

4.ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม

5.จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพระหว่างการประชุม

6.เพิ่มกิจกรรมทางกายให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์

7.อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด

8.ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการบริโภคยาสูบ

9.รักษารากฟันให้แข็งแรงแปรงฟันอย่างถูกวิธี

10.มุ่งมั่นและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็น "ต้นแบบ" ให้กับ "บุคลากรสาธารณสุข" ได้นำไปปฏิบัติ ให้ "สธ." เป็น "กระทรวงต้นแบบ" ขององค์กรอื่นๆ ต่อไป"น.พ.ปิยะสกล" บอกเจ้าค่ะว่า ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบว่า คนไทยบริโภคอาหารว่างประมาณ 3 ใน 4 ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยเด็ก 6-14 ปี มีการบริโภคสูงสุดร้อยละ 89.8 รองลงมาคือ เยาวชน 15-24 ปี ร้อยละ 85.5 , วัยทำงาน 25-59 ปี ร้อยละ 77.6 และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 70.8

นอกจากนี้ยังพบว่าในเด็กนักเรียนทุกๆ 10 คน จะมีเด็กอ้วน 1 คน ซึ่งหากผู้จัดอาหารว่างมีความรู้ด้านโภชนาการ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสุขภาพ บริโภคอาหารที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง จะช่วยลดน้ำหนักส่วนเกินให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพดี ป้องกันการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อกระดูกเสื่อมได้ ซึ่งโรคเหล่านี้ สร้างความสูญเสียในการรักษาปีละกว่า 100,000 ล้านบาท

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อ "สุขภาพ" ที่ดีขึ้น และถ้า "สุขภาพ" ดีขึ้นแล้ว อะไรต่อมิอะไรก็จะดีตามมาอย่างแน่นอน

 

ที่มา : thaihealth