กรุงเทพมหานคร รณรงค์การป้องกันอัคคีภัยให้กับประชาชนได้ทราบ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุในเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากมีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีข้อแนะนำปฏิบัติ ดังนี้

1. การจุดธูปเทียน จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและมีความแข็งแรงรองรับได้ และตรวจตราธูปเทียนที่จุดให้ดับสนิทก่อนออกจากบ้าน

2. ตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดให้ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ควรปิดและถอดปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

3. ปิดวาล์วที่ถังแก๊สให้เรียบร้อยเมื่อประกอบอาหารเสร็จ และควรจัดหาถังดับเพลิงพร้อมศึกษาวิธีการใช้หรือสอนให้สมาชิกในบ้านรู้จักวิธีใช้งาน หมั่นตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้เสมอ

4. เจ้าของกิจการต่างๆ ควรตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารให้เรียบร้อย ในช่วงที่หยุดทำการหลายวัน

5. เมื่อเกิดเหตุหรือพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ให้โทรสายด่วน สปภ. 199 และหากไฟลุกลามควรออกจากสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต

 

 

ที่มา : thaihealth