มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของหญิงไทยเป็นอันดับสอง รองลงมาจากมะเร็งเต้านม ทุกๆ 2 นาที จะมีผู้หญิงเสียชีวิต 1 คน พบมากในช่วงอายุ 35-50 ปี

 

 

นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย อธิบายถึงสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกว่า จากงานวิจัยพบว่าเกิดจากเชื้อเอชพีวี ซึ่งสามารถพบได้ในที่อับชื้น เช่น ด้ามกดชักโครก ที่รองนั่ง ก๊อกน้ำ แต่สาเหตุหลักของการติดเชื้อคือ การมีเพศสัมพันธ์

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เป็นมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรหลายครั้ง มีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานๆ การสูบบุหรี่หรืออยู่ในบริเวณที่มีควันบุหรี่ ร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และสตรีที่ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาก่อน

ในระยะเริ่มแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ แต่หากเป็นมากแล้ว จะสังเกตอาการหรือสัญญาณเตือนภัยของมะเร็งปากมดลูกได้จากการตกเลือดทางช่องคลอด โดยเลือดที่ออกจะมีลักษณะเป็นเลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างมีรอบประจำเดือน เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มีน้ำออกปนเลือด ตกขาวปนเลือด และเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน เมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้นจะมีอาการขาบวม ปวดหลังรุนแรง ปวดก้นกบและต้นขา ปัสสาวะเป็นเลือด และถ่ายอุจจาระเป็นเลือด

“มะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาและป้องกันได้ เพียงดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 2-3 ปี รวมถึงการฉีดวัคซีนเอชพีวี เพื่อป้องกันต้นเหตุ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื้อเอชพีวี”

 

ที่มา : thaihealth