จากการศึกษาล่าสุดของฮาร์วาร์ด บอกว่า ความสุขของคนสมัยนี้ อยู่ที่การเลือกว่าจะมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ การดูแลรูปร่าง การเงิน หรือภาวะทางอารมณ์

 

 

ฮาร์วาร์ดบอกว่า ผลสำรวจนี้เมื่อเทียบกับปี 1980 ที่เคยทำการวิจัยเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่การสอบถามเน้นไปที่การมีความสุขสุดๆ ขณะที่ผลสำรวจล่าสุดในปี 2010 ที่ทำโดยจอร์จ วายล์แลนต์ และเชลดอน กลูเอค บอกว่า การมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้มีความสุขเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการทำความดีต่อตัวเองและคนอื่น ล้วนเพิ่มความสุขให้ทั้งนั้น

สำหรับผลสำรวจล่าสุดที่ทำในปี 2015 พบว่า การมีความสุขของคนทุกวันนี้สามารถ “เลือกได้” คนทุกคนสามารถมีความสุข เมื่อเลือกที่จะบอกตัวเองว่า มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำ

การสำรวจนี้มีการสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความสุข พบว่า รายได้มีส่วนน้อยมากในการเพิ่มความสุขในอาชีพ เช่นเดียวกับความร่ำรวย ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความสุข โดย 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่บอกว่ามีความสุขนั้น พวกเขาตอบด้วยว่า รู้สึกสนุกมีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่

62% บอกว่า ไม่ต้องการพบกับวิกฤตวัยกลางคน ขณะที่ 49% ของคนที่มีความสุขบอกว่า พวกเขาได้ทำความฝันให้เป็นจริงแล้ว ส่วน 67% บอกว่า กำลังมีความสุขสุดๆ กับชีวิตในปัจจุบันนี้

ผลสำรวจล่าสุดยังพบเช่นเดียวกับในปี 2010 ก็คือ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขมากยิ่งขึ้น โดย 75% บอกว่า สิ่งที่พวกเขามีความสุขที่สุดในชีวิต ก็คือการประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัว

ขณะที่ด้านอื่นๆ นั้น 77% ของคนที่มีความสุขและรู้สึกว่า ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวด้วยนั้น ตอบว่า พวกเขารู้สึกพอใจกับสิ่งอื่นๆ ในชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ฐานะทางการเงิน และภาวะทางอารมณ์ โดย 78% ของกลุ่มนี้ตอบว่า พวกเขาออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และ 93% ของคนที่มีความสุขก็ว่า พวกเขามีความสุขมากๆ ที่มีสุขภาพดี และ 68% ของคนที่มีความสุขยังบอกว่า พวกเขาวางแผนสำหรับการเกษียณเอาไว้อย่างรัดกุม

44% ของกลุ่มคนที่มีความสุข บอกว่า พวกเขารักษาสมดุลระหว่างการงานกับชีวิตได้ดี

โดยทีมวิจัยสรุปความสำหรับการสำรวจครั้งนี้ว่า คนในยุคปัจจุบันนั้นสามารถเลือกความสุขได้เอง ไม่ได้มีตำรับความสุขแบบสำเร็จรูป แต่สามารถเลือกจะมีความสุขในแบบเฉพาะตัวมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา

 

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์