คนบางคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อตามหาความสุขของชีวิต โจทย์ใหญ่ของชีวิตนี้อาจจะง่ายๆ ขึ้นด้วยผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดีคิน ซึ่งค้นพบว่า 3 กุญแจหลักเพื่อนำไปสู่ความสุขของคนเรา ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ที่ดี ความมั่นคงทางการเงิน และเป้าหมายของชีวิต

 

 

คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยดีคิน ทำการศึกษาจากคำตอบของกลุ่มตัวอย่างกว่า 6 หมื่นคน จนได้ข้อสรุปดังกล่าว ซึ่งศ.กิตติคุณ โรเบิร์ต คัมมิน จากมหาวิทยาลัยดีคิน อธิบายถึงว่า การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะแม้แต่คนที่มีรายได้ต่ำ ก็สามารถมีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ถ้าคนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ที่ดี มีเป้าหมายในชีวิตที่แข็งแรง

“ความสัมพันธ์ที่จะเป็นแรงกระตุ้นระดับความสุขนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติก แต่ต้องเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวโยงกัน มีความใกล้ชิด และสนับสนุนซึ่งกันและกัน คุณต้องมีใครสักคนที่สามารถแชร์ความรู้สึกนึกคิด ความลับ ความหวัง ความฝัน และความกลัวด้วยได้ สำหรับใครที่ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิดดังกล่าว มีแนวโน้มจะไม่สามารถจัดการกับภาวะอารมณ์ต่างๆ ได้” ศ.กิตติคุณ โรเบิร์ต ขยายความ

ส่วนความมั่นคงทางการเงินนั้นมีความสัมพันธ์กับความสุขของคนเราอย่างแนบแน่น โดยผลการวิจัยนี้พบว่า คนเราจะมีความสุขและมั่นคงในชีวิตจะเพิ่มขึ้น  แต่ในกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำ ก็ยังมีความสุขพื้นฐานได้ตราบเท่าที่เขายังรู้สึกว่ามีอำนาจควบคุมอำนาจการใช้จ่ายได้

กุญแจสู่ความสุขดอกสุดท้าย คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะนำไปสู่เป้าหมายของชีวิต ในที่นี่อาจจะหมายถึงการทำงาน เพราะการทำงานไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินเท่านั้น แต่หมายถึงการพาตัวเองเข้าไปใกล้เป้าหมายของชีวิตอีกขั้น หรือสำหรับบางคนกิจกรรมดังกล่าวอาจหมายถึงกิจกรรมในวันว่างต่างๆ ด้วย

 

 

 

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์