ความเกี่ยวข้องระหว่างความรวยและความสุขคือ... คนเราต้องมีความสุขเสียก่อน เงินทองถึงจะเพิ่มพูนงอกเงยตามมา

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้มีผลงานการวิจัยจากทั่วโลกสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐ พบว่า คนที่มีช่วงวัยรุ่นหรือช่วงหนุ่มสาวซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของตัวเอง ต่อมาในภายหลังเมื่อเติบโตหรือแก่ตัวขึ้น พวกเขาจะกลายเป็นผู้มีรายได้สูงมากกว่าคนที่ไม่มีความสุข

เช่นนั้นเอง ... หนุ่มสาวทั้งหลายมาเพิ่มพูนความสุขให้ตัวเอง เพื่อที่จะทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะตามมาด้วยความมั่งคั่งในภายหลัง และถ้าคุณต้องการรู้ว่า ทำไมคนมีความสุขจึงหาเงินได้มากกว่า นี่คือเหตุผล

คนมีความสุขมองโลกในแง่บวก :พนักงานที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะได้เงินเดือนมากขึ้นและมากกว่า เพราะวิธีการมองโลกของพวกเขาทำให้โอกาสเพิ่มมากขึ้นพวกเขายังยินดีที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเอง ลินดา สปีเกล ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ว่าไว้เช่นนั้น “พวกเขายินดีที่จะรับความท้าทายและความเสี่ยงซึ่งสร้างโอกาสที่จะทำให้พวกเขามีรายได้มากขึ้น” สำหรับคนกลุ่มนี้ การตัดสินใจผิดพลาดเป็นโอกาสการเรียนรู้ มากกว่าความล้มเหลวส่วนตัว

คนมีความสุขลาป่วยน้อย :ความสุขมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ พนักงานที่มีความสุขมักจะใช้เวลาทำงานมากขึ้นและใช้เวลาลาป่วยน้อยลง ตามผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เวสเลียน ระบุว่า พนักงานที่มีความสุขอยู่บ้านน้อยกว่า 15 วัน/ปี โดยเฉลี่ย ต่างกับพนักงานที่ไม่มีความสุข พวกเขายังมีชีวิตยืนยาวกว่าถึง 10 ปีด้วย พนักงานที่สุขภาพไม่ดีจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานทั้งในเรื่องประสิทธิภาพงาน ชั่วโมงทำงาน ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนำไปสู่ การลดลงของรายได้

คนมีความสุขมีประสิทธิภาพมากกว่า :นักวิจัยมหาวิทยาลัยวอร์วิกในเมืองโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ ค้นพบการเชื่อมโยงระหว่างความสุขและผลิตภาพ หรือ Productivityการวิจัยนี้บอกว่า คนที่มีความสุขสร้างงานได้มากกว่าคนไม่มีความสุขถึง 12 เปอร์เซ็นต์การทำงานที่กระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพยังจะทำให้นายจ้างสังเกตเห็น พวกเขาจึงได้เลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น

คนมีความสุขได้การประเมินผลปฏิบัติงานที่ดีกว่า :“ความสุขเป็นโรคติดต่อ” ไอโดวู โคเยนิกัน ที่ปรึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ เขียนไว้ในหนังสือ “ความมั่งคั่งสำหรับแอฟริกันทุกคน” คนทำงานที่มีความสุขจะเผื่อแผ่ความรู้สึกดีๆ ไปสู่เพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงลูกค้า นายจ้างต้องการพนักงานที่มีความสุขเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ด้วยเหตุนี้ทำให้คนมีความสุขมีแนวโน้มที่จะได้รับการประเมินผลปฏิบัติงานที่ดีกว่า แน่นอนว่า ที่ตามมาคือ เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือตำแหน่งที่สูงขึ้น

คนมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของปัญหา :ลินดา แทลลี นักทฤษฎีพฤติกรรมและโค้ชเรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นำ บอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโดยการบ่นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติในออฟฟิศ รวมทั้งเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานส่วนคนที่มีความสุขมักจะมองหาวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

คนมีความสุขลงทุนในตัวเอง :คนมีความสุขจะหาเงินได้มากกว่า เพราะว่าพวกเขามักจะปรับปรุงตัวเองโดยการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งออกกำลังกายดูแลตัวเอง ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการลงทุนในอนาคตของตัวเอง แอล แคปแลน ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุน บอกว่าการลงทุนในตัวเองสามารถเพิ่มความสุขให้กับคนคนนั้นได้ “ฉันพบว่าลูกค้าของฉันมีความสุขโดยรวมมากขึ้น เมื่อพวกเขาลงทุนเพราะนี่คือการลงทุนในตัวเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถทำให้ตัวเอง...”

 

 

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์