ผลการศึกษาของศูนย์ด้านความผิดปกติในการรับประทานในสหรัฐพบว่าเด็กที่มีนิสัยช่างเลือกในการรับประทานอาหารอาจมีปัญหาทางจิตเมื่อโตขึ้น

 

เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า โดยเด็กวัย 2-6 ขวบ กว่า 1 ใน 5 เป็นเด็กช่างเลือกในการรับประทานอาหาร ในจำนวนนี้ร้อยละ 18 ช่างเลือกปานกลาง และร้อยละ 3 ช่างเลือกสุดโต่ง เด็กสองกลุ่มหลังนี้มีโอกาสสูงที่จะมีปัญหาทางจิต เนื่องจากนิสัยดังกล่าวอาจทำให้เด็กมีปัญหาทางโภชนาการ ทะเลาะกับพ่อ-แม่ จนนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทางจิต

หากนิสัยช่างเลือกรุนแรงอาจทำให้เด็กเกิดอาการที่แพทย์เรียกว่า ความผิดปกติในการรับประทานอาหารแบบหลีกเลี่ยงหรือจำกัด ดังนั้นผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่แพทย์ควรเอาใจใส่เด็กเหล่านี้ว่าเสี่ยงจะเกิดปัญหาทางจิตหรือไม่และช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก

 

 

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจาก pinterest.com