นอกจากออฟฟิศซินโดรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานแล้ว ยังมีอีกโรคที่น่าเป็นห่วงและมักเกิดกับสตรีทั้งหลาย นั่นคือ “โรคปวดท้องน้อยเรื้อรัง”  

 

โรคปวดท้องน้อยเรื้อรัง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่บริเวณท้องน้อยใต้สะดือของเรา นอกจากอาการปวดซึ่งแตกต่างกันไป ตั้งแต่ปวดตื้อๆ ถ่วงๆ  ไปจนถึงปวดระบม  ตลอดเวลา หรือเป็นๆ หายๆ ทุกเดือนหรือเป็นปีแล้ว บางคนอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย

ตัวอย่างของโรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการ  ได้แก่

- มดลูกและรังไข่มีการอักเสบติดเชื้อเป็นถุงหนอง ซึ่งมักมีไข้ต่ำๆ และตกขาวผิดปกติร่วมด้วย

- เนื้องอกมดลูก  มักจะมีประจำเดือนที่ผิดปกติร่วมด้วย 

- มะเร็งลำไส้ใหญ่   มักมีการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ เช่น ถ่ายเป็นมูกเลือดร่วมด้วย

แต่ที่น่าสนใจคือ  โรคนี้สามารถเกิดได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน โดยที่ไม่พบความผิดปกติของระบบช่องท้องและอวัยวะสืบพันธุ์แต่อย่างใด เช่น ผู้ที่มีอาชีพเย็บผ้า นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ไม่ค่อยได้อออกกำลังกาย หรือมีอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆ กลุ่มคนเหล่านี้ก็อาจมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังได้เช่นกัน แต่อาการปวดมักเป็นๆ หายๆ อันเกิดจากการเกร็งตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

วิธีการง่ายที่สุดคือ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง  โดยเปลี่ยนอิริยาบถ  อย่าทำอะไรซ้ำๆ นานๆ และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ   

 

 

ที่มา : http://www.si.mahidol.ac.th  โดย รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://goo.gl/1lj2Qv