ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของ ศูนย์ควบคุมโรคแห่งยุโรป (อีซีดีซี) ตรวจสอบพบไวรัส สายพันธุ์ใหม่ในตัวกระรอกเลี้ยงที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุทำให้ นักเพาะพันธุ์กระรอกเพื่อจำหน่ายเป็นสัตว์เลี้ยง 3 รายเสียชีวิตจากโรคสมองอักเสบในช่วงระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 ที่ผ่านมา

 

 

ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายเป็นชายชาวเยอรมัน อายุระหว่าง 60-70 ปีเศษ ที่เชี่ยวชาญในเพาะพันธุ์กระรอก ทั้งหมดรู้จักกันและพบปะกันบ่อยครั้ง ต่อมาทั้งหมดล้มป่วยลงด้วยโรคเอนเซฟาลิติส หรือโรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ 4 เดือนต่อมาผู้ป่วยทั้งหมดอาการทรุดลงสู่ภาวะโคม่าและเสียชีวิตในที่สุด

เมื่อตรวจสอบหาเชื้อไวรัสปกติที่ก่อให้เกิดโรคสมองอักเสบ แพทย์กลับไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวในผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย เมื่อตรวจสอบกระรอกที่เพาะเลี้ยงไว้ตัวหนึ่ง กลับพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ บอร์นาไวรัส ซึ่งปกติมีอยู่แต่เฉพาะในม้า นก และหมูเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญตั้งชื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า วีเอสบีวี-1 และเมื่อตรวจสอบเลือดและของเหลวจากกระดูกสันหลังของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งก็พบสารแอนติบอดีของไวรัสพันธุ์เดียวกันนั้นปรากฏอยู่

แม้จะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนัก แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า เป็นไปได้ที่บอร์นาไวรัสสามารถแพร่เข้าสู่กระรอกและกลายพันธุ์เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่สามารถติดต่อมายังคนได้

หลังการค้นพบดังกล่าว อีซีดีซีออกประกาศให้คนทั่วไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับกระรอกไม่ว่าจะเป็นกระรอกเป็นหรือตาย เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน ระหว่างที่ศึกษาเรื่องนี้ให้แน่ชัดต่อไป