คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกรักการอ่าน ซึ่งการจะทำให้ลูกรักการอ่านนั้น พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างแสดงให้เค้าเห็นก่อนว่าการอ่านมีประโยชน์ ซึ่ง 10 วิธีนี้จะช่วยฝึกให้ลูกของคุณมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

 

1. อ่านหนังสือกับลูกทุกๆ วัน อ่านอย่างมีน้ำเสียง มีชีวิตชีวา มีอารมณ์ร่วมมีรสชาติ แทรกคำถาม แง่คิดบ่อยๆ เหมือนคุยกัน

2. หาห้องสมุด ร้านหนังสือที่ลูกชอบ สอนให้เขารักหนังสือเคารพหนังสือ

3. ให้ลูกเลือกรับวารสารเรื่องอะไรสักฉบับที่เขาอยากอ่าน เด็กที่ได้รู้รสนิยมการอ่านของตัวเอง จะพอใจที่จะอ่านต่อนานๆ มากกว่าถูกบังคับให้อ่าน

4. ส่งเสริมให้ลูกๆ มีโอกาสสื่อสารกับคุณมากๆ ไม่ใช่แค่คุยทางโทรศัพท์ แต่เป็นการเขียนโน้ตหากันและกัน แม้ว่าลูกของคุณจะยังเขียน ยังอ่านไม่เก่ง เพราะคุณกับลูกจะนำโน้ตนั้นมาอ่านให้กันฟังด้วยตนเองอีกครั้ง

5. แสดงให้ลูกเห็นว่า การอ่านมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเสมอ เช่น แค่คุณทำกับข้าวไม่อร่อย อยากหาสูตรกับข้าวใหม่ ก็หาตำรามาอ่าน หรือเมื่อลูกชอบเล่นกีฬาก็หาหนังสือการฝึกกีฬานั้นๆ มาอ่านได้, หรืออ่านฉลาดคู่มือใช้เครื่องมือต่างๆ

6. ทำตัวเป็นนักบันทึก เช่น เขียนบันทึกประจำบ้านประจำครอบครัว รายเดือนหรือรายปี แล้วมาอ่านให้กันฟังในวันปีใหม่

7. สอนลูกว่าการอ่านมีจุดมุ่งหมายต่างกัน บางเรื่องอ่านสนุกๆ บางเล่มก็ต้องอ่านเพื่อ “เก็บข้อมูล” ซึ่งวิธีการอ่านจะต่างกัน ดังนั้นเด็กที่อ่านการ์ตูนเก่ง อาจอ่านหนังสือเรียนไม่เป็นก็ได้

8. ให้รางวัลลูกเมื่อเขาอ่านหนังสือ ด้วยการซื้อหนังสือเล่มใหม่มาอ่านด้วยกันกับเขา

9. พาลูกไปเที่ยวดูร้านหนังสือให้เห็น มีหนังสือประเภทต่างๆ อยู่ในชั้นหนังสือมากมายที่อาจทำให้เขาสะดุดใจชื่นชอบได้

10. ลองหาบทกวีโคลงบางเรื่องที่อ่านง่าย ศัพท์ไม่ยาก ฟังดูสนุกๆ มาอ่านให้ลูกๆ ฟังดูบ้าง เด็กที่อ่านเก่งที่บ้าน จะทำให้เขาเรียนดีมากกว่าจะหวังให้มาเก่งการอ่านจากโรงเรียน

 

 

ที่มา : รามาชาแนล ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี โดย รศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ (http://med.mahidol.ac.th/ramachannel/)