ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้จากทางอินเทอร์เน็ต และบางประเทศไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าในการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

 

 

ยาที่จำเป็นที่เราต้องติดตัวไปด้วยตอนไปต่างประเทศ ได้แก่ ยาประจำตัว เช่น ยารักษาโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ยาที่ใช้สามัญ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาที่ใช้เฉพาะการเดินทางในทริปพิเศษ เช่น ยาปรับความดันกรณีขึ้นที่สูง เตรียมยาไปในปริมาณที่ไม่มากเกิน เช่น เดินทาง 7 วัน อาจเตรียมไปเผื่อเล็กน้อย โดยแยกเก็บยาอีกชุดเก็บไว้กับตัว กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กระเป๋าเดินทางล่าช้า จะได้ยังมียาที่สำรองรับประทาน

เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายระหว่างประเทศในการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเครื่องสำอางไม่เหมือนกัน จึงควรศึกษาจากเว็บไซต์ของสถานทูตหรือโทรฯไปสอบถามเพื่อให้แน่ใจก่อนเดินทาง แนบใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษไปด้วยทุกครั้ง และไม่ควรแกะยาออกจากฉลาก หรือซองยา เนื่องจากจะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นยาชนิดใด และอย่าลืมตรวจดูวันหมดอายุก่อนด้วยทุกครั้ง