คลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเปลี่ยนเป็นน้ำดื่มได้ ส่วนสารส้มช่วยน้ำขุ่นให้ตกตะกอนนำกลับมาอุปโภค

 

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่ากรมอนามัยได้ควบคุมมาตรฐานของน้ำดื่ม น้ำใช้ โดยกรณีที่เป็นน้ำประปา จะต้องมีระดับคลอรีนตกค้างไม่ต่ำกว่า 0.2 พีพีเอ็ม ซึ่งคลอรีนจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ อาจจะมีกลิ่นบ้างแต่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สำหรับกรณีที่เป็นน้ำใช้ ประชาชนอาจนำน้ำจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ทดแทน และมีปัญหาน้ำขุ่น ให้ใช้สารส้มแกว่งประมาณ 10 นาที เพื่อให้ตกตะกอน จากนั้นจึงใส่คลอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคใช้ 1 เม็ดต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งสามารถนำน้ำมาใช้ในครัวเรือนได้ และหากจะใช้ดื่มให้ต้มให้เดือดก่อนความร้อนจะฆ่าเชื้อโรคในน้ำทุกชนิด ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยสามารถซื้อคลอรีนและสารส้มได้ที่ร้านขายยาทั่วไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต