หน้ากากอนามัยที่ทำจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน (Polypropylene) นำมาเย็บทบซ้อนกันจำนวน 3 ชั้น และมีการพับจีบซ้อนกันของชั้นด้านนอกเพื่อให้มีพื้นที่ในการคลุมปากและจมูกได้กว้างยิ่งขึ้น

1. ชั้นนอกสุดสีเขียว

ออกแบบมาให้สามารถป้องกันการซึมทะลุได้ดี วัสดุเป็น Fluid Resistant เพื่อป้องกันเลือดหรือน้ำกระเด็นมาสัมผัสขณะใส่ (แต่ถ้าน้ำหรือเลือดมีปริมาณมากอาจจะกันไม่ได้)

2. ชั้นกลาง

เป็นส่วนที่ใช้กรองเชื้อโรค

3. ชั้นในสุด

เป็นส่วนที่สัมผัสกับผิวผู้สวมใส่ วัสดุมีความนุ่มและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้

รูปทรงของหน้ากากอนามัย

สามารถปรับให้กระชับเข้ากับใบหน้าและคาง เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคและของเหลวกระเด็น โดยมีแถบอลูมิเนียมเคลือบด้วยสารพลาสติกอยู่ภายในขอบด้านบน ช่วยในการดัดให้โค้งกับโครงสร้างจมูกของผู้สวมใส่แต่ละคน เพื่อเพิ่มความกระชับและความสบายขณะสวมใส่ ขอบทุกด้านเย็บปิด มีลักษณะขอบเรียบไม่เป็นรอยปุ่ม ซึ่งอาจทำให้เกิดความระคายเคือง

ในกรณีผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย จะทำหน้าที่ดักจับละอองที่มีเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัส เอาไว้ในตัวหน้ากากอนามัย ไม่แพร่ออกมาสู่ภายนอก และเมื่อฝอยละอองนั้นแห้งลง เชื้อไวรัสจะตายไปเอง ไม่สามารถย้อนกลับมาทำอันตรายผู้ป่วยได้ 

การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง จึงต้องเอาด้านสีขาวไว้ด้านใน ด้านสีเขียวไว้ด้านนอกเสมอ ไม่ว่าผู้ใส่จะเป็นใคร

 

 

ที่มา : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต