การบริโภคอาหารหลากหลายและถูกสุขลักษณะนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลสารพัดโรคภัย แต่ปัจจุบันคนในสังคมที่เร่งรีบมักมองข้ามและละเลยกันเป็นส่วนใหญ่ ด้วยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

 

เชื้อโรคในอาหาร

อาหารกึ่งสุกกึ่งดิบและอีกหลากหลายเมนูที่ชอบรับประทานกันนั้น บ่อยครั้งมีข่าวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่รุนแรง ทั้งอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง ท้องเสีย อีกทั้งการบริโภคอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ยังมีความเสี่ยงต่อโรคพยาธิต่างๆ โดยบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงชีวิต ยิ่งฤดูร้อนอากาศอบอ้าวยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น ฉะนั้น การบริโภคอาหารปรุงสุก สะอาด สด ใหม่ ถูกสุขอนามัย และการเข้าใจในวิธีการเก็บรักษาอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ห่างไกลจากความเจ็บป่วยอีกด้วย

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อทางอาหารนั้น มีทั้งแบบเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย รวมไปถึงสารพิษที่สร้างจากเชื้อเหล่านี้ เช่น เชื้อแบคทีเรีย จะทำให้มีไข้และท้องเสีย พบในอาหารทะเลจำพวกหอยหลายชนิด ดังนั้น หากนำมารับประทานโดยไม่ทำให้สุก ไม่สะอาด ก็จะมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

เมื่อรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อเข้าไปด้วย ส่วนมากเชื้อจะเข้าไปฟักตัวเป็นชั่วโมงหรือทั้งวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อที่ได้รับเข้าไปในร่างกาย ความรุนแรงของเชื้อโรคนั้นๆ ขึ้นอยู่กับ สภาวะของคนไข้ที่รับเชื้อเข้าไป เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ มีโอกาสเป็นรุนแรงมากกว่าคนปกติ อีกทั้งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอย่างผู้ที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคเลือดก็มีโอกาสเป็นได้มากกว่าคนทั่วไป

ลักษณะอาการ

สำหรับอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อโรคเข้าไป คือ ปวดท้อง มีไข้ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนมากเชื้อพวกนี้จะหายเองได้ใน 3-4 วัน เว้นแต่ในรายที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะเสียน้ำและเกลือแร่จนรุนแรงถึงขั้นเสีย ชีวิตเลยก็ได้

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ควรรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุก (ในต่างประเทศอาหารสุกจะต้องมีอุณหภูมิในเนื้อมากกว่า 78 องศาเซลเซียส ขณะที่ด้านนอกต้องมากกว่า 100 องศาเซลเซียส จึงจะปลอดภัย) หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ก่อนการปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดทั้งเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ ในการล้างก็ต้องแยกกัน ไม่ปะปนกัน การใช้เขียงและมีดก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง

สุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในระดับเบื้องต้นเราสามารถปฏิบัติด้วยตัวของเราเองได้ อย่าลืม ติดตามศุกร์สุขภาพเรื่องการบริโภคอาหารอย่างระวัง ตอนที่ 2 ต่อในสัปดาห์หน้า

 

 

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต