สตรีผู้ที่ออกกำลังระหว่างการตั้งครรภ์ จะไม่ค่อยเป็นโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ และยังช่วยรักษาน้ำหนักตัว หลังคลอดไม่ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

โรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ มักจะเป็นอาการโรคแทรกระหว่างตั้งครรภ์ นอกจากนั้น ยังเกี่ยวโยงกับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรง อย่างเช่น โรคความดันสูง คลอดก่อนกำหนด และอาจจะคลอดด้วยการผ่าออกทางหน้าท้อง กับโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก นอกจากนั้นมันยังอาจจะเกิดผลเสียระยะยาวแก่ผู้เป็นมารดา ตั้งแต่อาการดื้อกลูโคส และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยิ่งกว่านั้นทารกของแม่ที่เป็นโรคนี้ ก็ยังมีโอกาสที่จะมีน้ำหนักมาก หรืออ้วนเกิน ซึ่งทำให้ชีวิตทารกผู้เพิ่งเกิดมาจะต้องขับเคี่ยวกับโรคเบาหวานไปด้วย

จากการศึกษาหญิงมีครรภ์จำนวนไม่น้อยกว่า 2,800 คน ได้พบว่า ผู้ที่ออกกำลังตลอดเวลาการตั้งครรภ์ สามารถลดอันตรายของการเป็นโรคนี้ได้เกินว่าร้อยละ 30 และยิ่งเป็นผู้ที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิก จะได้ผลดีที่สุดมากกว่าเพื่อน สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลลูส ได้บอกแนะนำว่า การออกกำลังระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอันใดกลับเป็นผลดีต่อสุขภาพ และเป็นสิ่งปลอดภัยทั้งมารดาและเด็กด้วย

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต