เชื่อว่าหลายคนที่ทำงานในออฟฟิตจะต้องคุ้นเคยกับอุปกรณ์ภายในสำนักงานชนิดนี้อย่างแน่นอน เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นั่นก็คือ "เครื่องถ่ายเอกสาร" ซึ่งมั่นใจว่าอาจมีอีกหลายคน ที่จะต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสารทุกวัน แต่จะมีใครที่ทราบถึงอันตรายของอุปกรณ์ชนิดนี้ วันนี้จึงนำเอาข้อควรระวังในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารมาฝากคุณผู้อ่านกันค่ะ

 

 อันตรายหลักจากเครื่องถ่ายเอกสาร

 1. ก๊าซโอโซนจะถูกปล่อยออกมาในกระบวนการถ่ายเอกสาร โดยก๊าซจะทำความระคายเคือง หากสัมผัสก๊าซนี้เป็นเวลานาน อาจทำอันตรายต่อระบบหายใจ และระบบประสาทได้

2. ฝุ่นผงหมึก ซึ่งประกอบด้วยสารเคมี ที่เป็นอันตราย รวมไปถึงสารที่อาจก่อมะเร็ง และสารที่เป็นสาเหตุของภูมิแพ้

3. แสงเหนือม่วง มักทำอันตรายต่อตา การสัมผัสแสงจ้า ที่เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน จะเป็นสาเหตุของอาการปวดตา และปวดศีรษะ

คำแนะนำในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้ปลอดภัย

1. การถ่ายเอกสารทุกครั้ง ควรปิดฝาครอบให้สนิท ในกรณีที่ไม่สามารถปิดให้สนิทได้ ควรหลีกเลี่ยงการมองไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อป้องกันสายตา

2. ควรมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศเฉพาะที่ ในห้องถ่ายเอกสาร

3. ควรแน่ใจว่า เครื่องถ่ายเอกสารได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำ

4. ไม่ควรจัดวางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องทำงาน ควรจัดแยกไว้ในห้องถ่ายเอกสารโดยเฉพาะ ที่ไกลจากคนทำงาน มีการระบายอากาศ ที่เหมาะสมภายในห้องนั้น

5. ไม่ควรถ่ายเอกสารตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

6. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องถ่ายเอกสาร ควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

 

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต