นักประสาทวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน ในรัฐเวอร์จิเนีย ของสหรัฐ ได้เข้าไปศึกษาผู้สูงอายุในสถานพยาบาลของสหรัฐฯ ที่มีอาการทางสมองเป็นเวลา 4 เดือน พบว่าประสิทธิภาพทางปัญญาของผู้ป่วยที่เข้าร่วมในกลุ่มร้องเพลง มีการพัฒนาขึ้นมากกว่าผู้ป่วยที่นั่งฟังเฉยๆ

 

เพลงที่ผู้ป่วยรวมกลุ่มกันร้องเป็นเพลงคุ้นหู อย่างเพลงจากภาพยนตร์เดอะซาวด์ออฟมิวสิค พ่อมดออซ และพินอคคิโอ จะใหัผลที่โดดเด่นแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อม ซึ่งได้คะแนนสูงขึ้นจากการทดสอบการรับรู้และการวาดภาพ และยังมีความพึงใจต่อการตอบคำถามชีวิตในช่วงท้ายของการศึกษาด้วย การรวมกลุ่มร้องเพลงนั้นกระตุ้นสมองได้หลายส่วน ผู้ป่วยที่ได้ร้องเพลงมีอารมณ์ การรับรู้ และความจำบางอย่างที่ดีขึ้น

 

 

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต