ผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยกลางคน ระหว่าง 45 ถึง 63 ปี ที่ได้ออกกำลังแบบแอโรบิกอยู่เป็นประจำ จะป้องกันไม่ให้สมองเหี่ยวเมื่อยามเข้าวัยชรา

นักวิจัยด้านเวชศาสตร์วัยชราของสถาบันวิจัยวัยทองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาในเรื่องนี้เล่าว่า ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนจะยังรักษาความแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ได้ ซึ่งช่วยรักษาสมองให้คงมีสุขภาพดีต่อไป เฉลี่ยแล้วอีก 20 ปี หลังจากที่พ้นช่วงวัยนี้ได้ ทีมนักวิจัยได้ทดสอบความฟิต โดยการให้วิ่งลู่กล และได้ใช้การถ่ายภาพสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า คอยจับดูความเปลี่ยนแปลงของขนาดมันสมองไปด้วย

ในตอนเริ่มการศึกษาผู้เข้าร่วมมีอายุเฉลี่ย 69 ปี และยังคงมีร่างกายกับสมองสมบูรณ์ดี ปลอดจากโรคสมองเสื่อม โรคประสาท โรคลมอัมพาต รวมทั้งโรคปอดหรือมะเร็ง

จากการศึกษาได้พบว่า ผู้ที่มีวัย 50 ปี และยังมีลอนสมองส่วนกลางสมบูรณ์ดี คงมีสถานะความจำความสามารถในการใช้ภาษา และความ เข้าใจดีเยี่ยมอยู่

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ