อาการของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้น มีตั้งแต่การไม่สามารถจดจ่อในการงานที่ทำ ขาดแรงจูงใจ มีปัญหาเรื่องการปรับตัว จนไปถึงอาจมีปัญหาทางด้านจิตด้วย เช่น กระสับกระส่าย เหม่อลอย มีความเครียด วิตกกังวล

 

แล้วเราจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเราเป็นคนที่มีสมาธิสั้น นี่คือสัญญาณเตือน 7 อย่าง ที่บอกว่าคุณเป็นคนสมาธิสั้น คือ

1.สมาธิแตกได้ง่าย คนเป็นสมาธิสั้นมักมีปัญหาเรื่องการใช้สมาธิจดจ่อ จึงยากที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ และหากต้องทำงานในสถานที่อึกทึกและมีสิ่งรบกวนด้วยแล้วเช่น มีเสียงโทรศัพท์ดังตลอด มีเสียงเครื่องจักรทำงานหรือต้องตอบข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตลอดเวลา ก็อาจถึงขั้นทิ้งงานกลางคันเลยก็เป็นได้

2.มีทักษะในการฟังมีไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อมีการประชุมที่ต้องใช้เวลานานจะไม่สามารถมีสมาธิฟังได้จนจบและเนื่องจากไม่มีทักษะในการฟังที่ดีจึงมักจะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารการประสานงานและการรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีปัญหาในการทำงานที่ผิดพลาดค่อนข้างมาก

3.ไม่ค่อยพักผ่อนและไม่รู้จักการผ่อนคลาย ในขณะที่เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นหลายคนมีปัญหาเรื่องการอยู่ไม่สุข ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะไม่กระโดดไปมาเหมือนเด็กๆ แต่มักจะมีอาการไม่สงบ กระสับกระส่าย ฟุ้งซ่าน ขาดความรู้สึกผ่อนคลาย จึงทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย

4.มีปัญหาเรื่องความล่าช้า สำหรับเด็กสมาธิสั้นมักทำการบ้านไม่เสร็จ ผลัดวันประกันพรุ่ง ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกัน มักมีปัญหาเรื่องการทำงานล่าช้าไม่ทันตามกำหนด นอกจากนี้ยังมักจะมาสาย ทำอะไรไม่ตรงตามเวลานัดหมาย เนื่องจากผู้ที่เป็นสมาธิสั้นมักจะมีอาการหลงๆลืมๆ ป้ำๆเป๋อๆ จับจด ไม่สามารถกะเวลาได้อย่างถูกต้อง และไม่มีความอดทนมากพอที่จะทำอะไรได้นานๆจึงทำให้พลาดภารกิจสำคัญ การงานหลายอย่างไม่สำเร็จลุล่วงตามเวลา

5.โกรธง่าย คนที่เป็นคนสมาธิสั้นมักจะไม่มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี ระเบิดอารมณ์ได้ง่ายเพราะมีความรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ มักจะฉุนเฉียวและโกรธง่ายกว่าคนปกติ

6.มีปัญหาเรื่องการขับรถและประสบอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนปกติ เพราะเป็นการยากที่คนสมาธิสั้นจะมีใจจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำได้นานๆ ไม่เว้นแม้แต่การขับรถที่ต้องอยู่หลังพวงมาลัยตลอดเวลาโดยไม่วอกแวก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนัก คนสมาธิสั้นจึงมักจะมีปัญหาเรื่องขับรถเร็วเกินพิกัดและฝ่าฝืนกฎจราจร

7.มีปัญหาเรื่องการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่ บ่อยครั้งที่คนเป็นสมาธิสั้นมักจะไม่ค่อยรับฟังและลืมง่ายบางครั้งไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาได้ จึงเหมือนไม่ใส่ใจคนรักหรือคนในครอบครัว อาจทำให้คู่ครองรู้สึกว่าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจ ดังนั้น คนสมาธิสั้นจึงมักโดนคนในครอบครัวค่อนขอด ตัดพ้อต่อว่าและตำหนิบ่อยๆ จนอาจถึงขั้นเบื่อหน่ายและทะเลาะเบาะแว้งกันได้

เมื่อพิจารณาดูแล้วว่าเรามีลักษณะอาการตามที่กล่าวมานี้หรือรู้จักผู้ที่มีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือและการบำบัดที่ถูกต้อง เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ดังเดิม

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต