แม้จะเป็นที่รู้กันมาอย่างช้านานแล้วว่า เด็กที่อยู่ในครรภ์สามารถรับรู้ได้ถึงการเต้นของหัวใจ และเสียงของแม่ทว่า ล่าสุดการศึกษาจากฮาร์วาร์ด เมดิคอล สกูล พบว่า การได้ยินเสียงของแม่นั้นอาจช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และทักษะการได้ยินของลูกน้อยในอนาคตอีกด้วย

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษากับเด็กที่อยู่ในครรภ์ทั้งหมด 40 คน และแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งนั้นจะได้รับฟังเสียงพูดและเสียงการเต้นของหัวใจของแม่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ติดต่อกัน 1 เดือน ขณะที่อีกกลุ่มจะได้ยินเฉพาะเสียงทั่วๆ ไปในโรงพยาบาลเท่านั้น

หลังจาก 30 วันผ่านไป นักวิทยาศาสตร์พบว่า เด็กกลุ่มแรกที่ได้ฟังเสียงของแม่นั้นมีขนาดของกลีบสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน (ออดิทอรีคอร์เท็กซ์) ใหญ่กว่าอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสมองส่วนนี้นั้นมีความสำคัญต่อทักษะทางด้านการพัฒนาภาษาและการได้ยินของลูกน้อยนั่นเอง

ได้ยินดังเช่นนี้แล้ว ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยที่คุณแม่จะพูดคุย หรือร้องเพลงให้ลูกในครรภ์ฟังทุกๆ วัน

 

 

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต