กรมวิทย์ชูขิงแก้คลื่นไส้

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรม วิทยาศาสตร์แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันคนนิยมหันมาใช้พืชสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคกันมากขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการรวบรวมงานวิจัยและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดในสมุนไพรที่ก่อประโยชน์จำนวนมาก โดยพบว่า ขิง (Zingiber officinale Roscoe) มีสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งการอาเจียน ที่เรียกว่า สาร จินเจอรอล (gingerol) โดยมีการเปรียบเทียบกับยาหลอก ในกลุ่มตัวอย่าง 80 คน ด้วยการให้รับประทานขิง 1 กรัมต่อวัน เทียบกับยาหลอกสำหรับอาการเมาคลื่น พบว่า เกิดอาการเมาคลื่นน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก ทั้งนี้ สงเกตจากการกลอกตาไปมา

"ขิงช่วยลดอาการอาเจียนจากการตั้งครรภ์ จากการทดลองในหญิงมีครรภ์ที่อาเจียนช่วงตั้งครรภ์ 20 อาทิตย์ จาก 27 รายพบว่า ในขนานวันละ 1 กรัม ให้รับประทาน 4 ครั้งต่อวัน ไม่พบคลื่นไส้แพ้ท้อง หากต้องการข้อมูลเชิงลึกต้องศึกษามากขึ้น ทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบฤทธิ์ทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ" นพ.อภิชัย กล่าว

นพ.อภิชัย กล่าวอีกว่า ขิงจัดเป็นอาหารและเป็นสมุนไพรสรรพคุณแก้อาเจียนได้ผลดีเหง้าสดของขิงนำมาใช้เป็นยาในสาธารณสุขมูลฐาน คือ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้อง แก้คลื่นไส้ อาเจียน แก้ไอและขับเสมหะ เนื่องจากมีผู้ศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งในสัตว์ทดลองและการทดลองทางคลินิกยืนยันว่า ขิงแก้อาเจียนได้ผลอย่างมีนัยสำคัญและปลอดภัย

 

 

ที่มา : คมชัดลึก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต