สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สเต็มเซลล์เพื่อเสริมความงาม เพราะยังไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์มารับรอง

นพ.เวสารัช เวสสโกวิท ประธานฝ่ายจริยธรรม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด คือเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆ ไม่มีขีดจำกัด และสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ได้หลากหลาย เมื่อได้เซลล์ต้นกำเนิดมา ต้องมาเพาะเลี้ยงในจานเพาะเลี้ยงเซลล์ให้ได้เซลล์จำนวนมากพอ อาจนำมาใช้รักษาผู้ป่วยได้ การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาโรคในปัจจุบัน การรักษามาตรฐานมีเพียงโรคทางโลหิตวิทยาเท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือด 

ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่ได้มาตรฐาน สำหรับการใช้เซลล์ต้นกำเนิดในด้านผิวหนัง ความงามและชะลออายุ การทำการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด นอกจากโรคทางโลหิตวิทยาซึ่งถูกควบคุมด้วยข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ.2552

ดังนั้น หากมีผู้ใดชักชวนให้รักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดในโรคที่ไม่ใช่ทางโลหิตวิทยา สามารถแจ้งแพทยสภา เพื่อจะตรวจสอบว่า เป็นการรักษาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

หรือหากมีข้อสงสัยทางด้านผิวหนัง สามารถสอบถามแพทย์ จากสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ได้ที่ contact@dst.or.th 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต