เรื่องการได้ยิน นับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งมนุษย์เรา แต่จากการเปิดเผยล่าสุดขององค์การอนามัยโลก พบว่า ปัจจุบัน มีคนยุคใหม่จำนวนกว่าหนึ่งพันล้านคนที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน และหนึ่งในสาเหตุต่างๆ นั้นก็เนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์จำพวกหูฟัง และเปิดเสียงดังจนเกินไป

รายละเอียดที่ WHO (องค์การอนามัยโลก) ได้ให้ไว้เพิ่มเติมก็คือว่า ในจำนวนประชากรกว่าพันล้านคนที่มีความเสี่ยงดังกล่าวนั้น มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ไปจนถึงอายุ 35 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นประชากรในประเทศที่คนมีรายได้ปานกลางไปถึงรายได้สูง และยังพบด้วยว่า สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนจำนวนนี้ เสี่ยงหูดับ เพราะพฤติกรรมชอบเข้าผับเข้าบาร์ยามราตรี และเสียงเพลงเสียงดนตรีในผับบาร์เหล่านั้น ก็มักจะเปิดเสียงดังอึกทึก

“คุณจะต้องตระหนักว่า เมื่อคุณสูญเสียการได้ยินไปแล้ว มันจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลย” ดร.เชลลี่ ชัดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านความบกพร่องของการได้ยิน แห่งองค์การอนามัยโลก กล่าวเตือน

ทั้งนี้ หน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกา ได้ระบุว่า ถ้าคนเราต้องอยู่กับระดับเสียงที่ดังกว่า 85 เดซิเบล ต่อเนื่องยาวนานกว่า 8 ชั่วโมง หรือ 100 เดซิเบล เพียงแค่สิบห้านาที ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญเสียประสาทการได้ยินแล้ว

เพื่อการตระหนักถึงความเสี่ยงนั้น ผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลก ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประเภทหูฟัง ไม่ควรใช้มากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวัน และถ้าเป็นไปได้ก็ควรหรี่เสียงไม่ให้ดังจนเกินไป

ขณะเดียวกัน การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงหรือที่อุดหู ในสิ่งแวดล้อมที่เสียงดังเกินไป เช่น ในผับ หรือในยามจราจรชั่วโมงเร่งด่วน ก็เป็นช่วยป้องกันให้เราถนอม "การได้ยิน" ไว้ใช้นานๆ ไปจนตลอดชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น องค์การอนามัยโลก ยังต้องการขอให้รัฐบาลของแต่ละประเทศได้ออกกฎเกี่ยวกับระดับของการใช้เสียงในที่สาธารณะด้วยเพื่อเป็นการช่วยอีกทางหนึ่ง

ข้อมูลล่าสุด ณ ปัจจุบัน หน่วยงานยูเอ็น ประเมินว่า มีประชากรราวๆ 360 ล้านคนทั่วโลก ต้องผจญทุกข์ทรมานจากการสูญเสียการได้ยิน ทั้งที่มีสาเหตุมาจากวัยที่เพิ่มขึ้น, การติดเชื้อ, กรรมพันธุ์, ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคลอด ตลอดจนการใช้ยาเสพติดบางชนิด ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่ง และสิ่งที่พึงสังวรณ์ระวัง คือการใช้อุปกรณ์หูฟัง ที่นับเป็นไลฟ์สไตล์ยอดฮิตอย่างหนึ่งของคนยุคปัจจุบัน

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต