ไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่ที่เครียดกับภาระหน้าที่การงานและสภาพสังคม แต่ความเครียดจากการสอบของเด็กวัยเรียนก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กหลายคนเครียดได้เหมือนกัน จนถึงขั้นต้องมีการเสนอให้มีการจัดบทเรียนน้องใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องของความสุขกับเด็กๆ

ในการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพของโลกที่กำลังจะมีขึ้น มีรายงานที่น่าสนใจจากอังกฤษ เสนอว่า เด็กๆ ในทุกช่วงอายุควรได้เรียนบทเรียนที่เกี่ยวกับความสุข เป็นเวลา1 ชั่วโมงทุกสัปดาห์ เพื่อช่วยให้เด็กๆ เติบโตมาโดยได้รับพัฒนาและสนับสนุนให้สามารถเผชิญกับสิ่งที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจจากที่โรงเรียนได้ ดังจะเห็นได้จากสถิติของเด็กอังกฤษที่เข้ารับการปรึกษาด้านจิตใจ มีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าในปีนี้ เนื่องมาจากความเครียดจากการสอบ

รายงานดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของเด็กทุกคน โดยมุ่งให้มีการพัฒนาทักษะด้านการใช้ชีวิต เทียบเท่ากับการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียน โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ พูดคุยเกี่ยวกับภาวะอารมณ์ การตั้งเป้าหมายของตัวเอง และเรียนรู้วิธีการจัดการกับความกดดันที่ต้องเจอในทุกวันโดยรายงานฉบับนี้ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม เพราะมีตัวเลข 1 ใน 10 ของเด็กอยู่ในภาวะวิตกกังวลและหดหู่อีกด้วย

 

 

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต