วิถีทางใหม่ๆ ที่จะทำให้พนักงานมีความสุข ที่นอกเหนือจาก การขึ้นเงินเดือน หรือการให้โบนัสก้อนโต นั่นคือ การให้ความ ยืดหยุ่นในการทำงานกับพนักงาน เพื่อให้เขาสามารถสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ไปพร้อมๆ กับการทำงานอย่างมีความสุข ขณะที่ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน จากแหล่งต่างๆ สามารถนำมาประมวล เป็น "11 วิธี" ที่ทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ไม่คิดลาออก และมีความจงรักภักดีกับองค์กร ดังนี้

1.การทำให้พนักงานรู้สึกถึงโอกาสในการเติบโต พนักงานจะไม่มีความสุขเลย ถ้าจะต้องทำงานในหน่วยงานหรือบริษัท ที่ไม่เห็นโอกาสความก้าวหน้าหรือการเติบโต และพนักงาน กลุ่มนี้ก็จะเริ่มคิดหางานใหม่ ซึ่งความรู้สึกนี้ค่อนข้างจะฝังลึก แม้ว่า บริษัทจะมีการสนับสนุนพัฒนา เช่น มีการอบรม ก็ยังไม่สามารถเหนี่ยวรั้งจากการลาออกได้ ยกเว้นการทำให้พนักงานรู้สึกว่า พวกเขา มีความสามารถที่จะทำงานที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งได้

2.การจัดโปรแกรมการอบรมที่ดีและน่าสนใจ ผู้บริหารไม่ควรมองข้ามผลของการอบรมกับ ความสุขของพนักงาน โดยเฉพาะกับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ โดยพบว่า การออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษา การอบรมปฐมนิเทศน์ จะทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น สามารถนำศักยภาพที่มีออกมาใช้ในการทำงานได้ด้วย

3. การให้โบนัสเล็กๆ น้อย แม้จะเป็นเงินที่น้อยนิด  แต่ก็ทำให้พนักงานรู้สึก ยินดีที่จะขยันทำงาน เพราะหมายถึง บริษัทเห็นคุณค่าของเขา โดยเฉพาะ ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ การได้รับโบนัสเล็กๆ ยังเป็นเสมือนข่าวดี ของพนักงานอีกด้วย

4. ให้อิสระกับพนักงานในการทำงานในวิถีของเขา พนักงานจะมีความสุข รู้สึกมีแรงจูงใจทำงานได้ดีขึ้น อยากมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน หากเขามีอิสระในการทำงานบ้าง โดยไม่ต้องขอการอนุมัติจากหัวหน้าอยู่ตลอด

5. การสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การลดเวลาการประชุมลง การเปิดเพลง หรือแม้แต่การ เลี้ยงอาหารพนักงาน ตลอดจนการแสดงความชื่นชม เมื่อพนักงานสามารถทำงานชิ้นนั้นสำเร็จ จะทำให้พนักงานรู้สึกดีและอยากมา ทำงาน

6. การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่บ้านบ้าง พบว่า พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้าน จะเอา เวลางานไปช็อปปิง หรือพูดคุยโทรศัพท์น้อยลง

7. การช่วยทำให้พนักงานมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น

8. การช่วยให้พนักงานมีความดุล ในการทำงานและการใช้ชีวิต มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ทำในแนวทางนี้และได้ผล ซึ่งผล การศึกษาพบว่า 67% ของพนักงาน จะทำงานกับบริษัทต่อ ถ้าบริษัทนั้นช่วยสร้างความสมดุลในการทำงานกับชีวิตของเขาด้วย

9. การให้สวัสดิการอื่นๆ ที่ทำให้ชีวิตส่วนตัวง่ายขึ้น พบว่า การมีศูนย์เด็กเล็กในสำนักงาน การให้การดูแลผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งดูแลสัตว์เลี้ยง จะปรับปรุงความสุขของพนักงาน ให้ดีขึ้น

10. การช่วยทำความเป็นอยู่ และสุขภาพของพนักงานดีขึ้น การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้พนักงาน ถือเป็นเรื่อง วิน-วิน คือ นอกจากจะทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลลงได้ พนักงานมีความเครียดน้อยลง  คุณภาพการทำงานของพนักงาน ก็จะดีขึ้นด้วย

11. การให้พนักงานติดต่อกับเพื่อนผ่าน Social Media และกิจกรรมอื่นๆ บ้าง การให้โอกาสช่วงสั้นๆ กับพนักงานได้เข้าไปเช็คข้อมูลข่าวสาร หรือ ติดต่อกับเพื่อนผ่าน Social Media  อย่างเปิดเผย จะทำให้พนักงานมีอารมณ์แจ่มใสขึ้น รวมถึง ทำให้ผลผลิตในการทำงานดีขึ้นด้วย โดยจากการศึกษาเวลาที่เหมาะสม คือ ประมาณสิบนาที

เชื่อว่า 11 แนวทางสร้างสุขในองค์กรที่กล่าวมา จะจุดประกายสร้างสุขให้กับองค์กรที่มีนโยบายในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย

"การให้โอกาสช่วงสั้นๆ กับพนักงานได้เข้าไปเช็คข้อมูลข่าวสาร หรือ ติดต่อกับเพื่อนผ่าน Social Media อย่างเปิดเผย จะทำให้พนักงาน มีอารมณ์แจ่มใสขึ้น รวมถึง ทำให้ผลผลิตในการทำงาน ดีขึ้นด้วย"

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต