​ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ของอังกฤษ พบความลับของเด็กทารกว่าจะเรียนรู้ได้ดี ถ้าหากได้นอนหลับนานๆ

          จากการทดลองกับทารกที่อายุไม่เกิน 12 เดือน 216 คน พบว่าถ้าหากไม่ได้นอนนานจะจำสิ่งใหม่ได้ยาก ส่อว่าเด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็ตอนก่อนนอน ทำให้สำนึกถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ หรือเล่านิทานกล่อมเด็ก

          พวกผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นว่าการนอนอาจมีความสำคัญแก่เด็กในช่วงต้นๆยิ่งกว่าวัยใดๆ และโดยธรรมชาติแล้ว คนเราจะนอนมากตอนเด็กยิ่งกว่าวัยใดๆ

          ดร.เฮอร์เบิร์ท คณะจิตวิทยา กล่าวว่า “เด็กคนที่หลับปุ๋ยหลังเรียนจบจะเรียนได้ดี ผิดกับคนไม่ได้นอน เรียนไม่รู้อะไรเลย และกล่าวว่า ก่อนหน้านั้นเคยเชื่อกันว่าคนตื่นอยู่ถึงจะเรียนดี แต่ผลการศึกษาส่อว่าอาจจะเป็นตอนก่อนหลับต่างหากที่อาจสำคัญที่สุด”

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต