การออกกำลังกายแบบยกน้ำหนัก สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ว่าท่านทำได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

          การออกกำลังกายแบบยกน้ำหนัก กล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกน้ำหนักจะมีการเกร็งตัวมาก ทำให้ความดันโลหิตสูงได้ ถ้าท่านต้องการออกกำลังกายประเภทนี้ ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ว่าท่านทำได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และควรใช้น้ำหนักเท่าไหร่ ก่อนเริ่มออกกำลังด้วยตนเอง

          โดยทั่วไปควรออกกำลังแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอระยะหนึ่งก่อนจึงเริ่มยกน้ำหนักได้ ขณะออกกำลังกายควรทำช้าๆ ขณะที่เกร็งกล้ามเนื้อให้หายใจออก จังหวะที่คลายกล้ามเนื้อให้หายใจเข้า อย่ากลั้นหายใจ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยมาก เวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ให้หยุดออกกำลังกาย และปรึกษาแพทย์

          ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการออกกำลังกาย

          1. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายเพราะถ้าความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องใช้ยาควบคุมความดันโลหิตก่อนเริ่มออกกำลังกาย

          2. ควรแต่งกายให้เหมาะสม คือ สวมรองเท้ากีฬาและถุงเท้าที่ระบายอากาศได้ดี ใส่เสื้อผ้าที่ไม่คับเกินไป

          3. เวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น หลังมื้ออาหารอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

          4. ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ จิบน้ำก่อน ระหว่าง และหลังออกกำลังกาย

          นอกจากการออกกำลังกาย ควรเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน ทำสวน ล้างรถ ถ้าเดินทางในระยะใกล้ๆ ใช้วิธีเดินแทนการนั่งรถ เป็นต้น จะมีผลช่วยป้องกันและควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดีขึ้น

          ข้อห้ามในการออกกำลังกาย

          ควรงดออกกำลังกาย ถ้าความดันซิสโตลิก (ตัวบน) ขณะพักสูงกว่า 180 mmHg และความดันไดแอสโตลิก (ตัวล่าง) ขณะพักสูงกว่า 100 mmHg

          สรุปจากที่กล่าวมาผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการรักษาด้วยยาจะช่วยควบคุมโลหิต และยังทำให้สมรรถภาพของร่างกายดีขึ้นด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย  นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต