โดยทั่วไปคนมักคิดหาทางให้ตัวเองมีความสุขด้วยการไปทำนั่นทำนี่ เช่น ออกไปช้อปปิ้ง ตีกอล์ฟ หาหนังดู ไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วก็พบว่าบางครั้งยิ่งทำยิ่งเหนื่อยเสียด้วยซ้าไป

          บางครั้งความสุขอาจไม่จำเป็นต้องมา จากภายนอก ถ้าหันกลับมามองด้านใน ภายในจิตใจของเรา ก็อาจจะสามารถค้นพบความสุขง่ายๆ ได้เช่นกัน มีการศึกษาพบว่ามี 3 คุณสมบัติทางจิตใจที่ทำให้คนมีความสุข ได้แก่

          1. Gratitude ความกตัญญูรู้คุณ : หากมีสิ่งใดที่เราได้รับมาจากผู้อื่น หรือแม้แต่ประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้าเราสามารถสัมผัสถึงคุณค่าของบุคคล หรือ ประสบการณ์นั้นได้ ก็จะทำให้เรามีความสุข

          2. Appreciation การชื่นชมและเห็นคุณค่า : ถ้าหากเราสามารถชื่นชมแง่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันได้ แม้จะไม่ใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไร หากแต่เป็นสิ่งธรรมดา สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราอาจจะลืมมองไป ถ้าเราสามารถมองใหม่และเห็นสิ่งที่ต่างไปจากเดิม เราก็อาจจะมีความสุขมากขึ้นได้

          3. Forgiveness การให้อภัย : ความโกรธ ความแค้น ความหงุดหงิด ขุ่นข้องหมองใจ จะกัดกินทำร้ายผู้ที่รู้สึกเช่นนั้น แต่การให้อภัยจะสามารถเยียวยา บรรเทา หรือ ลบล้าง ความทุกข์เช่นนี้ได้ มันอาจจะไม่ง่าย แต่ถ้าทำได้คุณจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอน

 

 

          ที่มา : พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต