การได้ยินได้ฟังเพลงที่ถูกใจ อาจบันดาลให้อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตลดลงได้ หากเป็นเพลงที่เร้าใจปลุกใจ ยังอาจช่วยให้คนไข้โรคลมอัมพาต กลับฟื้นขึ้นได้ด้วย

ทุกวันนี้โรงพยาบาลหลายแห่งในหลายชาติ ได้นำเอาดนตรีไปอยู่ข้างเตียงคนไข้อยู่แล้ว ไม่แต่เพียงเพราะความง่ายและสะดวกอย่างเดียว แต่เสียงเพลงยังบันดาลปลุกให้ร่างกายกะปรี้กะเปร่าเช่นเดียวกับอารมณ์ได้ อย่างเช่น เพลงจังหวะเร็ว จะช่วยทำให้อัตราการหายใจ การเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้ เช่นเดียวกับเพลงจังหวะช้า ที่ทำให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม

          เคยมีการทดลองทำให้รู้ว่า เพลงที่ท่อนเพลงเพิ่มความดังขึ้นทีละน้อย สามารถปลุกร่างกายและเส้นเลือดใต้ผิวหนังขยาย ช่วยให้เลือดลมเดินดี พร้อมทั้งอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่ม เช่นเดียวกับอัตราการหายใจ

          ดร.ลูเวียโน เบอนาร์ดี มหาวิทยาลัยปาวีญองอิตาลี กล่าวว่า “ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจในอิทธิพลของดนตรียิ่งขึ้น ซึ่งอาจนำไปใช้ในงานเวชศาสตร์การฟื้นฟูได้”

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต