ทุกฤดูกาลนอกจากนำความแช่มชื่นมาให้แล้ว ยังอาจนำโรคภัยไข้เจ็บมาให้ด้วย แต่ถ้าเรารู้เท่าทันและป้องกันได้ก็สบายใจหายห่วง ไม่ว่าอากาศไหนๆ ก็สุขใจได้

          หนาวนี้ผู้ป่วยโรคหัวใจ-หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะอากาศที่หนาวเย็นจะส่งผลให้สมองและประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ รวมถึงทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความดันโลหิตมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย

          "นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร" เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) แนะนำว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องเตรียมยาประจำตัวให้พร้อม และดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายให้อบอุ่น ในส่วนของผู้ใกล้ชิด เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการของโรคกำเริบเพราะอากาศหนาวเย็น ในเบื้องต้นต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยอบอุ่น กรณีที่อยู่กลางแจ้ง ควรหาผ้าคลุมถึงหน้าและศีรษะ เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน จัดที่ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ ในท่านอนหงายบนพื้นที่อบอุ่นหรือมีผ้าหนาๆ ปูรอง และหากผู้ป่วยรู้สึกตัวให้ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอุ่นๆ

          ห้ามดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด เพราะเป็นความเชื่อที่ผิดว่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่น รวมทั้งจะเป็นการเร่งให้ร่างกาย สูญเสียความร้อนมากขึ้นด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต