ผู้ทีมีความสุขจะเดินต่างกับคนมีความทุกข์ และนักวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งพบว่า ท่าเดินบางท่าอาจช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้

          นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ท่าเดินของคนเรา จะบอกให้รู้อารมณ์ของเขาในขณะนั้น ผู้ที่กำลังมีความสุขจะเดินค่อนข้างเร็ว ตัวตรง แกว่งแขนขึ้นลงเร็วขึ้น ตัวไม่ค่อยโคลงเคลงเหมือนกับคนมีความทุกข์หรือซึมเศร้า

          ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยาและการทำจิตบำบัด มหาวิทยาลัยเตน เฮอเดคของเยอรมนี ยังได้พบว่า การพยายามเดินให้เหมือนราวกับว่ามีความสุข อาจช่วยทำให้กำลังใจดีขึ้นได้ ขณะเดียวกันถ้าหากปล่อยตัวอย่างกับคนซึมเศร้าก็อาจทำให้โศกเศร้าได้เหมือนกัน เขากำลังพยายามศึกษาดูว่า ถ้าหากคนเราพยายามปรับเปลี่ยนท่าเดินดูบ้าง จะมีผลช่วยให้บำบัดคนไข้ในโรงพยาบาลได้บ้างหรือไม่

          อาจารย์โยฮานเนส ไมช์ลัก กล่าวว่า "อารมณ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหวของเราต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน อาจจะมีท่าทางบางท่าที่เป็นลักษณะเฉพาะของความซึมเศร้าที่ไปเสริมอารมณ์เศร้า

 

 

        ที่มา : เว็บไซต์มติชน

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/