'นักวิจัยมหาวิทยาลัยมิชิแกน' ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความคิดในเรื่องความแก่ชราของตนเองแตกต่างกันไปหลายแบบ บางคนก็ปล่อยตัวเสียเลย บางคนก็ปลงตก หรือบางคนก็สนใจดูแลรักษาสุขภาพ

          นักวิจัยมหาวิทยาลัยมิชิแกน บอกด้วยว่า ผู้สูงวัยอายุเกิน 50 ปีขึ้นไปที่รู้สึกพอใจในความแก่ของตนน้ัน มักจะถือคติว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” ด้วยการจะไปรับบริการตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ ซึ่งนักวิจัยรู้สึกชื่นชมกับผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจในความมีอายุของตน เพราะเป็นผู้ที่เห็นตนว่า ยังเป็นคนมีประโยชน์ มีความกระปรี้กระเปร่าและชอบที่จะไปรับบริการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ ในขณะที่ผู้สูงอายุบางคนกลับมีความคิดว่า แก่แล้วไม่มีอะไรดีนั้น เท่ากับเป็นการปล่อยตัวให้ตกอยู่ในความประมาท ทำให้เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย เพราะไม่สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/