นักวิทยาศาสตร์พบวิธีซ่อมแซมตับที่เสียหายใหม่แล้วโดยไม่ต้องผ่าตัดเลย แต่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากต่อมทอนซิล

          วารสารการแพทย์ของสหรัฐฯแจ้งว่า วิธีการซ่อมแซมตับนี้ ทำโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดมาบีบอัดในของเหลวที่ไวต่อความร้อน จนกลายเป็นเจลที่มีอุณหภูมิเท่ากับร่างกาย สารที่ได้จะทำให้เซลล์ต้นกำเนิดกลายเป็นเซลล์ตับ

          ก่อนหน้านี้ ก็เคยคิดใช้วิธีแบบเดียวกันนี้มาก่อน แต่เอาเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูก ซึ่งมีอยู่จำกัด นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า จากการที่มีการผ่าตัดทอนซิลปีหนึ่งๆกันตั้งหลายพันราย อาจจะได้เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อที่ทิ้งแล้วเหล่านี้มาใช้แทนได้ นักวิจัยหวังว่าวิธีนี้จะทำให้ได้วิธีการซ่อมแซมตับ โดยไม่ต้องใช้การผ่าตัดเปลี่ยนตับแทนได้

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/