นักวิทยาศาสตร์บราซิล ได้เริ่มปล่อยยุงที่มีแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งอยู่ในตัวเต็มวัยออกมาต่อต้านกับยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

          เมืองกาแฟเป็นเมืองที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในโลกชาติหนึ่ง เมื่อระหว่าง พ.ศ.2552-2557 มีผู้ป่วยมากถึง 3,200,000 คน และเสียชีวิตไป 800 ราย

แบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีอยู่ในยุงที่ปล่อยออกทั่วไปพันธุ์นี้ ไม่อาจเอาโรคมาติดมนุษย์ได้ 

          เจ้าหน้าที่กล่าวว่า จะมีการปล่อยยุงนี้ทุกเดือนเป็นเวลา 4 เดือน โดยแบคทีเรียชนิดนี้จะเป็นเหมือนกับวัคซีนกันยุงที่เป็นพาหะของเชื้อโรคไข้เลือดออก มันจะไม่ให้เชื้อสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้ นอกจากนั้น มันยังทำให้ไข่ของยุงต้องเป็นหมัน ไม่อาจออกมาเป็นตัวอ่อนได้

          นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลีย เป็นผู้ค้นพบการใช้ยุงปราบยุงมาตั้งแต่ พ.ศ.2551 โดยในช่วง 5 ปีแรกของการศึกษานั้น นักวิจัยต้องใช้เลือดของตัวเองเลี้ยงยุงที่มีแบคทีเรียชนิดนี้ในตัว ด้วยเกรงว่ามันอาจไปติดต่อคนและสัตว์เลี้ยงอื่นเข้า

 

          ที่มา : เว็บไซด์ไทยรัฐออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/