การดูโทรทัศน์เป็นหนึ่งปัจจัยที่ถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ ‘อ้วน’ ซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ไม่ได้ดูจะเกินจริงมากนัก เพราะ เชื่อว่าทุกคนต้องแอบกินจุบกินจิบระหว่างที่ดูไปด้วย

       ไม่เพียงเท่านั้น ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ ในสหรัฐ ยังพบอีกด้วยว่า ประเภทของรายการที่ดูก็มีผลต่อการบริโภคด้วยเช่นกัน

       ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู้ที่รับชมโทรทัศน์ในประเภทรายการที่มีภาพยนตร์แนวแอคชั่น มีแนวโน้มที่จะทำให้อ้วนมากขึ้น

      การศึกษาได้เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ชมภาพยนตร์เรื่องไอส์แลนด์ หนังแอ็คชั่น ทริลเลอร์ ไซไฟ เปรียบเทียบกับรายการทีวีที่เป็นรายการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ดูหนังแอคชั่นจะรับประทานอาหาร และขนมคบเคี้ยวที่เตรียมไว้มากกว่าถึงเกือบสองเท่าเลยทีเดียว ที่แน่นอนว่า จะนำไปสู่ความอ้วนในที่สุด

 

 

        ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/