วารสาร “เวชศาสตร์การกีฬา” อังกฤษ กล่าวแจ้งว่า การใช้เวลานั่งนานเป็นชั่วโมง เดี๋ยวนี้ถูกถือว่าเป็นตัวการใหญ่ที่สุดของการมีอายุสั้นหรือยาว หากสามารถควบคุมเวลาที่ใช้ในการนั่งให้น้อยลงได้ ก็จะช่วยปกป้องดีเอ็นเอไว้ไม่ให้แก่ชรา ซึ่งเป็นการยืดอายุขัยออกไปได้นั่นเอง

          วารสารได้เท้าความในการศึกษาว่า ส่วนปลายของโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่าเทโลเมียร์ มีผลต่อการกำหนดอายุขัยของเซลล์ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ความยาวของส่วนปลายนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของการกำหนดอายุขัยทางชีววิทยา การมีส่วนปลายที่ยาวบ่งบอกถึงความแก่ชราอย่างมีสุขภาพ ในขณะที่การมีส่วนปลายที่สั้น จะสะท้อนให้รู้ว่าอาจจะเป็นโรคร้ายต่างๆ ตั้งแต่มะเร็งถึงโรคสมองเสื่อมขึ้นได้

          ศาสตราจารย์ไมลิส เฮเลนีย์ส หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของสถาบันแคโรลินสกา มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม ได้บอกยืนยันว่า การตัดทอนการนั่งๆ นอนๆ มีผลทำให้ส่วนปลายของเทโลเมียร์ยาวขึ้นได้

 

          ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/