คุณสมบัติที่นายจ้างต้องการจากผู้สมัครงาน นอกจากความสามารถในการทำงานแล้ว ยังรวมถึงทัศนคติเชิงบวกด้วย

 

   ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องทำร่วมกันเป็นทีม โดยพนักงานที่คิดบวกจะสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย ทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี และคนที่คิดบวกมักจะมองเห็นโอกาสที่ท้าทายในงานต่างๆ พวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการวิตกกังวล แต่จะเอาเวลาและพลังไปทุ่มให้กับเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่า จึงสามารถสร้างผลงานออกมาได้ดี

          คุณสมบัติเหล่านี้นี่เอง ที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตก้าวไกล นายจ้างจึงให้ความสำคัญกับทัศนคติในการทำงานของผู้สมัครไม่น้อยไปกว่าความสามารถของพวกเขา และเมื่อเปรียบเทียบผู้ที่มีทักษะในการทำงานใกล้เคียงกัน คนที่คิดบวกย่อมมีโอกาสได้งานทำและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานมากกว่า

การคิดบวกไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะกับบริษัทเท่านั้น เมื่อคุณมีทัศนคติในการทำงานที่ดี ยังส่งผลดีต่อตัวคุณด้วย ดังนี้

          1. สุขภาพจิตดีขึ้น เนื่องจาการคิดบวกจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานได้

          2. มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตัวเองและผู้อื่น

          3. สามารถเปลี่ยนทุกความท้ายทายเป็นโอกาสให้กับตัวเอง หรือเปลี่ยนให้สถานการณ์เลวร้ายดีขึ้นได้

          4. เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น และได้รับการยอมรับนับถือ

          5. มีเพื่อนเยอะ ใคร ๆ ก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณ เพราะคุณทำให้เพื่อนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ ๆ คุณ

          6. เพื่อนร่วมงานและพนักงานคนอื่น ๆ รอบตัวคุณจะซึมซับและเกิดการปรับตัวทางความคิด

          7. ได้รับโอกาสเป็นในการเป็นผู้นำ และได้รับมอบหมายโปรเจ็กต์พิเศษที่มีความสำคัญ

          8. คุณคาดหวังที่จะให้เกิดผลงานที่ดี และคุณมักจะทำได้ตามที่หวัง

          9. มีความยืดหยุ่น และสามารถฟื้นตัวจากความผิดหวังได้เร็ว

          10. มีภูมิคุ้มกันต่อความล้มเหลว

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/