วันนี้ขอยกตัวอย่าง การสร้างความสุขให้กับตนเอง จากคำสอนของ หลวงพ่อนัทฮันห์ ที่เป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดสำหรับการภาวนาเจริญสติอย่างง่าย 2 วิธี

 

          1. ยิ้มน้อยๆ

          -  ยิ้มน้อยๆ เมื่อเธอตื่นนอนในตอนเช้าใช้เวลาชั่วขณะจิตก่อนที่จะลุกขึ้นตื่นในตอนเช้า ยิ้มน้อยๆ  หายใจเข้าและหายใจออกอย่างนุ่มนวล 3 ครั้ง ขณะที่ยังคงรอยยิ้มไว้ จากนั้นก็ตามลมหายใจเรื่อยไป

          - ยิ้มน้อยๆ เมื่อเธอมีเวลาว่างยิ้มเล็กน้อยเสมอ ยิ้มแล้วก็มองไปยังเป้าสายตาที่ค่อนข้างจะนิ่ง เช่น ใบไม้หรือรูปเขียนบนผนัง คงรอยยิ้มเอาไว้

          - ยิ้มน้อยๆ ยามที่เธอฟังดนตรีตั้งใจฟังเพลงสัก 2-3 นาที เอาใจใส่เนื้อร้อง เสียงดนตรี จังหวะ และทำนอง ยิ้มไว้และสังเกตลมหายใจเข้าออก

          - ยิ้มน้อยๆ เมื่ออารมณ์ขุ่นมัวเมื่อเธอตระหนักว่าอารมณ์ขุ่นมัว ให้ยิ้มน้อยๆ ทันที หายใจเข้าและหายใจออกอย่างสงบสัก 3 ครั้ง คงรอยยิ้มเอาไว้

          2. เจริญสติโดยอาศัยอิริยาบถ และการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย

          - มีสติรู้พร้อมถึงอิริยาบถต่างๆ ของร่างกายเพ่งความสนใจไปที่ลมหายใจ หายใจอย่างเบาและลึกกว่าปกติ มีสติรู้พร้อมถึงอิริยาบถของร่างกายของเธอ ไม่ว่าเธอกำลังเดิน ยืน นอน หรือนั่ง มีสติรู้สึกจุดประสงค์ของอิริยาบถนั้นๆ

          - มีสติขณะล้างถ้วยชามล้างถ้วยชามอย่างสบายๆ ผ่อนคลายเต็มที่ ให้เหมือนกับว่าถ้วยชามแต่ละใบนั้นเป็นวัตถุของการภาวนา พิจารณาให้เห็นธรรมชาติที่แท้ ความเป็นพุทธของชามแต่ละใบ ตามลมหายใจไปด้วย รำลึกเสมอว่า การล้างถ้วยชามนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตในขณะนั้น

 

          - มีสติในขณะซักเสื้อผ้าแปรงหรือขยี้ผ้าอย่างช้าๆ สบายๆ ให้จิตจดจ่ออยู่ที่การเคลื่อนไหวของแขนและมือของเธอในแต่ละครั้ง สนใจอยู่กับฟองสบู่และน้ำ เมื่อขยี้และบิดผ้าเสร็จแล้ว จิตใจและร่างกายจะสะอาดและสดชื่นเหมือนผ้าที่ซักแล้ว อย่าลืมกลับมาจดจ่อที่ลมหายใจและยิ้มเล็กน้อยทุกครั้ง

          - มีสติขณะทำความสะอาดบ้านทำงานให้ช้ากว่าปกติสัก 3 เท่า จดจ่อจิตอยู่ที่งานแต่ละอย่างอย่างเต็มที่ เวลาจะเอาหนังสือเข้าวางบนหิ้งก็ให้มองที่หนังสือ รู้ว่ามันเป็นหนังสืออะไร รู้ว่าเธอกำลังวางมันลงบนหิ้งตรงนั้นๆ รู้ว่ามือของเธอกำลังยื่นไปจับหนังสือ หยิบขึ้นมา ตั้งสติ รู้ลมหายใจเสมอ

          - มีสติขณะอาบน้ำตั้งแต่เริ่มเตรียมน้ำอาบ จนกระทั่งสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เป็นไปอย่างช้าๆ สบายๆ เบาๆ จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวทุกอย่าง เอาใจใส่กับทุกส่วนของร่างกาย มีสติรับรู้ถึงน้ำที่รดลงมาถูกตัวทุกครั้ง ใจสงบและเบา ตามลมหายใจอยู่ตลอดเวลา นึกสมมติให้ตัวเองอยู่ในสระบัวใสสะอาดที่ส่งกลิ่นหอม

          ลองฝึกทำนะคะ แล้วเราจะพบว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวเราทุกขณะค่ะ

 

 

          ที่มา : ผู้จัดการรายวัน โดย รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/