ผลวิจัยในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ระบุว่า ประชาชนทั่วโลกมีพฤติกรรมการรับประทานเกลือมากกว่าที่ควรถึง 2 เท่า และพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจของประชาชนปีละ 1.65 ล้านคน

        แม้ว่าค่าเฉลี่ยการบริโภคเกลือทั่วโลกจะอยู่ที่ 3.95 กรัม แต่ค่าเฉลี่ยการบริโภคเกลือของประชาชนในแต่ละภูมิภาคของโลกนั้นแตกต่างกันออกไป โดยในภูมิภาคแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราอยู่ที่ 2.18 กรัม ในภูมิภาคเอเชียกลางอยู่ที่ 5.51 กรัม ส่วนในสหรัฐประชาชนบริโภคเกลือโดยเฉลี่ยวันละ 3.6 กรัม

       ขณะที่ทางการสหรัฐแนะนำให้ประชาชนจำกัดการรับประทานเกลือไม่เกินวันละ 2.3 กรัม และว่า การบริโภคเกลือมากว่าวันละ 1 ช้อนโต๊ะทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต