วารสาร “การแพทย์อังกฤษ” เปิดเผยว่า การห้ามนำบุหรี่เข้าไปในคุกอเมริกา ช่วยให้นักโทษมีอายุยืนขึ้น อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคภัยอันเนื่องจากบุหรี่ลดต่ำลงไปถึงร้อยละ 11

 

          ตามสถิติเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2554 เรือนจำรัฐมีนักโทษทั้งหมดทั่วประเทศ 1.4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นคอยามากระหว่างร้อยละ 50-83 ซึ่งอัตราสูงกว่าข้างนอก ทางการเรือนจำแห่งต่างๆ เริ่มกวดขันเรื่องการสูบบุหรี่ขึ้นเป็นลำดับ โรคเนื่องมาจากบุหรี่ที่คร่าชีวิตนักโทษมักได้แก่ มะเร็งปอด โรคหัวใจ และอัมพฤกษ์อัมพาต

          ทางการกล่าวว่า “การห้าม สูบบุหรี่ นับว่าเป็นคุณแก่สุขภาพของนักโทษ แม้จะไม่ได้ถึงกับห้ามการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด และนักโทษบางรายเมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว ก็อาจกลับไปสูบใหม่ได้ก็ตาม”

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/