พฤติกรรมชอบกัดเล็บของคนบางคน นอกจากจะทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างรุนแรงแล้ว บรรดาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยต่างเตือนว่า การกระทำดังกล่าวยังเป็นพฤติกรรมที่เป็นมหันตภัยใหญ่หลวงต่อสุขภาพ

       ทั้งนี้ ริชาร์ด สเชอร์ แพทย์ผิวหนังแห่งวิทยาลัยการแพทยท์ไวย์ลี คอร์แนลในนิวยอร์ก อธิบายว่า นิ้วมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอกเล็บเป็นแหล่งสั่งสมเชื้อโรคชั้นดี จนเรียกได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวแบคทีเรียนานาชนิด

       โดยเชื้อแบคทีเรียที่หมักหมมตามซอกเล็บนี้ หมายรวมถึง แบคทีเรียฤทธิ์ร้ายแรงอย่าง ซาลโมเนลลา และอีโคไล ขณะที่แบคทีเรียทั่วไปก็มีอันตรายใช่ย่อย โดยอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในลำไส้ ท้องเสีย และอาการปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ

       ดังนั้น หากไม่อยากเจ็บป่วย หรือมีอันตรายถึงชีวิตโดยไม่รู้ตัว ผู้เชี่ยวชาญแนะนำปิดท้ายว่า ควรเลิกกัดเล็บเสียแต่ตอนนี้

 

 

       ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/