นิตยสารไทม์ ระบุว่ามีงานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่พบว่า สุขภาพของมนุษย์ในยุคปัจจุบันจะแข็งแรงหรือไม่นั้นต้องย้อนกลับไปดูถึงรุ่นปู่ย่าตายายว่าเคยสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชประเภทมีธอกซีคลอร์หรือไม่

          เนื่องจากสารกำจัดศัตรูพืชอย่าง"มีธอกซีคลอร์" ที่ถูกใช้ในรุ่นปู่ย่าตายายนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน โรคไตและโรคที่เกี่ยวกับรังไข่ในรุ่นลูกหลานได้

          ทั้งนี้ ผลกระทบจากเงื่อนไขข้างต้นจะถูกส่งผ่านทางพันธุกรรม ซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้อาจจะมีผลต่อยีนของมนุษย์ ทำให้ยีนบางส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ ไข่และสเปิร์ม อันกระทบกับน้ำหนักตัวที่อาจผิดปกติ เซลล์ในไต และรังไข่ได้ โดยความผิดปกติอาจจะถูกส่งไปยังรุ่นต่อรุ่นต่อไป

          นอกจากสารกำจัดศัตรูพืชประเภทมีธอกซีคลอร์แล้ว ไมเคิล สกินเนอร์ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาผลกระทบทางพันธุกรรมที่เกิดจากสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆเป็นเวลาถึง 15 ปี พบว่าสารพิษอื่นๆเช่น ดีดีที สารฆ่าเชื้อรา สารไดออกซิน หรือสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆก็ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในดีเอ็นเอจากการส่งผ่านทางพันธุกรรมเช่นกัน

          แม้สารกำจัดศัตรูพืชนี้จะถูกห้ามใช้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐ ทว่าในอเมริกาใต้ ยังพบว่ามีการใช้สารเคมีเป็นพิษเพื่อกำจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายซึ่งหมายความว่าอาจจะพบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความผิดปกติในยีนของมนุษย์ที่จะส่งผ่านมายังลูกหลานจนทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ได้

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/