วงการแพทย์เพิ่งรู้ว่าทารกในครรภ์เริ่มเรียนรู้เร็วชั่วอยู่ในครรภ์แค่ 34 อาทิตย์เท่านั้น เร็วกว่าที่คาดกันถึง 3 อาทิตย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาร์ลีน ครูเกอร์ กับคณะ ได้ศึกษาจากหญิงมีครรภ์ ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ระหว่าง 28-38 อาทิตย์ เพื่อจะจับให้รู้ว่าทารกเริ่มร่ำเรียนตั้งแต่เมื่อใด โดยขอให้ผู้เป็นมารดาเหล่านี้เริ่มร้องเพลงกล่อมดังๆ ครั้งละ 15 วินาที วันละ 2 หน นาน 6 อาทิตย์ คอยจับดูอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

      ทางคณะตรวจวัดพบว่า อัตราการเต้นของหัวใจทารกเริ่มเปลี่ยนแปลงเต้นอ่อนลง ขณะที่อายุระหว่าง 32, 33 และ 34 อาทิตย์ เมื่อเปิดเทปอัดเพลงกล่อมให้ฟัง  อาจารย์ครูเกอร์กล่าวว่า “เราสรุปได้ว่าทารกเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุได้ 38 อาทิตย์ ตั้งแต่นั้นไป”

 

 

      ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/