นอกจากความ รักความเอาใจใส่แล้ว การสัมผัสของพ่อแม่นับได้ว่ามีส่วนสำคัญและเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการสร้าง ความผูกพัน และสร้างเสริมพัฒนาการให้กับทารกแรกเกิด ซึ่งการสัมผัสนี้หมายรวมถึงการนวดด้วย

         ทั้งนี้ การนวดให้ประโยชน์แก่ลูกน้อยหลายประการด้วยกัน เช่น ช่วยให้ลูกนอนหลับลึกและยาวนานขึ้น โดยไม่ผวาตื่นขึ้นมาบ่อยๆ กระตุ้นฮอร์โมนเติบโต (โกรว์ฮอร์โมน) ที่ช่วยให้น้ำหนักของทารกเพิ่มขึ้น และช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ลดอาการจุกเสียดและก๊าซในช่องท้องที่ทำให้เกิดความไม่สบายตัวแก่เด็กได้โดยเพียงสละเวลาแค่ 15 นาที นวดตัวลูกวันละ 3 ครั้งเท่านั้น

         แถมนอกจากการนวดตัวแล้ว การนวดหน้าทารกก็ยังมีประโยชน์อย่างมากเพราะจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและไม่สบายตัวในช่วงที่ฟันเริ่มงอกอีกด้วย

 

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/