วารสารสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐฯ ระบุว่า การขาดการออกกำลังกาย นอกจากจะทำให้เป็นโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ยังอาจทำให้ใกล้กับโรคมะเร็งบางชนิดได้อีกด้วย

 

          วารสารแจ้งว่า นักวิจัยของคณะระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน มหาวิทยาลัยรีเจนสเบิร์ก ของเยอรมนี ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการศึกษาด้วยการสังเกตการณ์ ที่เกี่ยวพันกับผู้คนจำนวน 4 ล้านกว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งอีก 68,936 ราย ได้พบว่า เมื่อคัดเอาคนที่ออกกำลังน้อยที่สุด เทียบกับผู้ขยันออกกำลังจะได้ผลโดยประมาณออกมาได้ว่า การเอาแต่นั่งๆ นอนๆเฉยๆ นานกว่าขึ้นอีกทุกๆ 2 ชม. จะทำให้ต้องเสี่ยงกับโรคมะเร็งลำไส้ขึ้นอีกร้อยละ 8 โรคมะเร็งเยื่อบุมดลูกร้อยละ 10 และมะเร็งปอดอีกร้อยละ 6 ได้ โดยเฉพาะการนั่งดูทีวีนานๆ จะมีผลกระทบกับความเสี่ยงกับโรคมากกว่าเพื่อน ด้วยเหตุว่า ไม่ใช่นั่งเฉยๆเท่านั้น หากยังมีการดื่มเครื่องดื่มหวานๆ และกินอาหาร ขยะเข้าไปด้วย

          นักวิจัยได้บอกสรุปว่า “ผลการศึกษาส่อว่าการนั่งนอนมากๆ เป็นมิตรกับโรคมะเร็ง ดังนั้น หากสามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดได้เท่าใด ก็จะสามารถต่อต้านมันได้มากแค่นั้น”

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/