เม็ดแมงลัก มีสารอาหารและวิตามินสำหรับสุขภาพ เป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยทำความสะอาดผนังลำไส้ การนำเม็ดแมงลักมาใช้เป็นลักษณะพองตัวในน้ำ ซึ่งมีผลในการช่วยลดน้ำหนักได้ เพราะเมื่อเม็ดแมงลักพองตัว ทำให้กินอาหารอย่างอื่นได้น้อยลง อิ่มนาน ทำให้หลายคนอาจนำเม็ดแมงลักมากินทดแทนมื้อเย็น หรือตัวช่วยเวลาหิวดึกๆ ทำให้ในแต่ละวันอิ่มแต่ได้พลังงานที่น้อยลง

      การที่เราได้พลังงานที่น้อยลง ร่างกายใช้มากกว่าที่อาหารที่ได้รับ ร่างกายจะดึงไขมันสะสมที่มีอยู่เดิมออกมาเผาผลาญ จะทำให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างช้าๆ