กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงการจัดงาน สีลมถนนคนเดิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 59 จากเดิมวันที่ 7 และ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 14 และ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปิดการจราจรถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกนรารมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 และ 28 กุมพาพันธ์ 59 ในเวลา 12:00 ถึง 22:00 นาฬิกา

 

ที่มา  js100